Soukromí

Michaela Geisler, Zámecká stáj 361 - 6290 Schwendau

Následující údaje používáme, když s námi uzavíráte smlouvu

Hlavní data:

Příjmení a jméno, úplná adresa, veškeré kontaktní údaje (e.B e-mailová adresa, telefonní číslo), informace o povaze a obsahu našeho smluvního vztahu.

Další osobní údaje,které nám vy nebo třetí strany poskytnete s vaším souhlasem nebo jinak zákonně při zahájení smlouvy, během smluvního vztahu (e.B. pro vydání karty hosta) nebo pro plnění zákonných povinností:

Datum narození nebo věku, rodinný stav, pohlaví, povolání, identifikační údaje, bankovní údaje, předplatný nebo zastupující orgán, smluvní závazek, oznámení o ukončení/ zrušení nebo jiné informace o vás, které jste nás sami informovali.

Použití procesorů

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. I když používáme procesor, e.B. Feratel – adresář hostů podle § 19 MeldeV), dbáme na to, aby zpracování objednávek probíhalo v rámci Evropské unie.

 1. Oznamovací povinnost

Podle rakouského zákona o registraci jste povinni se u nás zaregistrovat s údaji uvedenými v § 5 a 10 zákona o registraci. Údaje jsou následující:

Jméno, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, země původu, adresa včetně PSČ a v případě zahraničních hostů typ, číslo, předváděcí místnost a vydávající orgán cestovního dokladu, jakož i datum příjezdu a odjezdu.

1.2. Adresář hostů

Tyto údaje budeme uchovávat v adresáři hostů a uchovávat je po dobu 7 (sedmi) let, pokud nebudou zpracovány pro jiné účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu se zákonnou povinností uloženou nám v souladu s oddílem 19 prováděcího nařízení zákona o podávání zpráv.

Adresář hostů spravujeme elektronicky my, čímž data předáváme IT procesoru. To ukládá data místně. Převod do třetí země se neuskuteční.

1.3. Zveřejňování údajů

Kategorie údajů "Příjezd", "Odjezd" spojené se zemí původu budou předány obci, kde se naše ubytování nachází v souladu s oddílem 6 nařízení o statistice cestovního ruchu. Příslušná turistická rada Mayrhofen Hippach a/nebo obec musí rovněž poskytnout souhrnné údaje o počtu přenocování jako celku a o osobách povinných zaplatit daň z pobytu. To se provádí na základě § 9 tyrolského zákona o dani z pobytu.

1.4. Právní základ pro zpracování

Zpracování v souladu s výše uvedenými body 1.1 až 1.3 je založeno na čl. 6 odst. .c GDPR (plnění zákonných povinností).

1.5. Další přenos dat do TVB/obec

Kromě toho předáváme vaše PSČ a rok narození (v pseudonymizované nebo anonymizované podobě) naší obci a naší TVB pro statistické účely pro výrobu a analýzu původu a věkové statistiky turistickým úřadem. Toto předávání je založeno na čl. Na druhé straně se mohou kdykoli odvolat z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace (čl. 21 odst. 1 GDPR).

 • Hodnocení
 • Obecné

Máte možnost použít kartu hosta. Karta hosta nabízí slevy a/nebo služby různým společnostem v regionu (e.B zlevněné vstupné). Karta hosta je platná po dobu vašeho pobytu u nás.

 • Vydání karty hosta

Karta hosta bude vydána a vydána ubytovatelem pouze na požádání. V závislosti na systému karet hosta používaném TVB a/nebo ubytovacím zařízením bude použit buď ve formě

• elektronicky generovaná karta hosta,

• ručně vytvořená karta hosta, nebo

• proniknutí do registračního dokladu

Vydané.

2.3. Zpracovávané osobní údaje

Jak pro elektronicky generovanou kartu hosta, tak pro ručně vygenerovaná karta guest se zpracovávají následující osobní údaje, které jsou získány z údajů o hlášení (viz bod 1 výše):

Jméno, příjmení, datum narození a délka pobytu (příjezd/odjezd), země původu, PSČ.

Pokud je karta hosta vydána ve formě "registračního lístku", obsahuje obsah v souladu s § 5 iVm 9 Registration Act (viz výše bod "Reporting data" 1.1). V tomto případě se pro účely karty hosta neprovádí žádné elektronické zpracování.

Při používání karty hosta budou rovněž zpracovány následující osobní údaje: údaje o cyklu používání příslušné karty, využití služeb, rezervace, protokolování transakcí, fakturační údaje, odkaz na registrační údaje a ubytovací zařízení.

Údaje jsou nezbytné k určení na jedné straně prohlášení o totožnosti a na druhé straně doby platnosti karty hosta u příslušného poskytovatele služeb a k umožnění vypořádání výhod mezi poskytovateli služeb, TVB a v případě potřeby ubytovacími zařízeními.

2.4. Právní základ pro zpracování

Zpracování údajů pro účely karty hosta probíhá buď na základě vašeho souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit a GDPR), nebo, je-li karta hosta součástí poskytování služeb v rámci smlouvy o ubytování, pro účely plnění smlouvy (článek 6 sec. 1 lit b GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoli ústně odvolat poskytovateli ubytování nebo písemně na e-mailovou adresu info@leuhaus.at.

2.5. Provoz systému karet hosta

Systém karet pro hosty je provozován místní turistickou radou ("TVB"). Zahrnuje také místní ubytovací zařízení a místní podniky ("poskytovatelé služeb").

Údaje zpracovávané pro kartu hosta budou smazány po 48 (čtyřiceti osmi) měsících.

2.6. Příjemci údajů

Údaje zpracovávané pro účely karty hosta jsou poskytnuty místní TVB za účelem fakturace poskytovatelům služeb a/nebo ubytovacím zařízením.

Jednotlivé poskytovatele služeb, kteří poskytují zlevněné služby na základě karty hosta, obdrží také údaje, pokud těmto podnikatelům využijete služby karty hosta.

Abyste mohli využít výhod, musíte poskytovateli služeb předložit příslušnou kartu hosta, na které jsou údaje zobrazeny, a tím je zveřejnit sami. Podnikatel pak zkontroluje, zda je to (stále) platné čtením čárového kódu na kartě hosta a přenosem údajů o čárovém kódu do našeho IT procesoru. Podnikateli budou rovněž předány osobní údaje, zejména vaše údaje o totožnosti (pro ověření totožnosti a data narození).

Je-li karta hosta vydána ve formě "registračního dokladu", kontroluje platnost na základě zadání "registračního dokladu".

 • Další zpracování vašich údajů

V zásadě zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy. Pokud jste nám také udělili příslušný souhlas, zpracováváme vaše údaje tak, abychom vám poskytovali informace o našich službách až do odvolání. Používáme následující komunikační kanály, pokud jste nám dali tyto:

Kanály telefonu, e-mailu, SMS, pošty nebo sociálních médií.

 • Vymazání dat

Vaše hlavní a jiné osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro splnění účelu sledovaného s úložištěm – obvykle po 7 (sedmi) letech – nebo pokud se uchovávání stane nepřípustným z právních důvodů.

Namísto vymazání mohou být data také anonymizována, což znamená, že jakýkoli osobní odkaz je nenávratně odstraněn.

 • Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu.

Používáme cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč, který vás bude informovat o nastavení souborů cookie a umožní vám to pouze případ od případu.

Při zakázání souborů cookie může být funkčnost našich webových stránek omezená.

 • Webová analýza

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Cookies se používají k tomuto účelu, což umožňuje analýzu používání webových stránek vašimi uživateli. Výsledné informace jsou přeneseny na server poskytovatele a tam uloženy.

Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby nebyly uloženy žádné soubory cookie. S poskytovatelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování objednávek.

 • Newsletter

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomuto účelu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru.

Abychom vám mohli cíleně poskytovat informace, shromažďujeme a zpracováváme také dobrovolně poskytnuté informace o oblastech zájmu, narozeninách a PSČ [...].

Jakmile se zaregistrujete k odběru newsletteru, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení vaší registrace.

Své přihlášení k odběru newsletteru můžete kdykoli zrušit. Zrušení zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: info@leuhaus.at Vaše údaje v souvislosti s zasíláním newsletteru okamžitě smažeme.

 • Moduly plug-inů sociálních médií

Provozovatel používá na webových stránkách takzvané "vestavěné" moduly plug-in sociálních médií (rozhraní pro sociální sítě). Při návštěvě webových stránek se systém automaticky připojí k příslušné sociální síti a přenáší data (IP adresa, návštěva webových stránek atd.) kvůli integraci plug-inů.

Přenos údajů probíhá bez zásahu a mimo odpovědnost provozovatele. Uživatel může zabránit přenosu dat odhlášením z příslušných sociálních sítí před návštěvou webových stránek. Pouze ve stavu "přihlášený" může sociální síť přiřadit konkrétní data k profilu aktivity uživatele pomocí automatického přenosu dat.

Automaticky přenášená data jsou využívána výhradně provozovateli sociálních sítí, a nikoli provozovatelem. Další informace, včetně informací o obsahu sběru údajů sociálními sítěmi, naleznete přímo na internetových stránkách příslušné sociální sítě. Zde můžete také upravit nastavení ochrany osobních údajů.

Sociální sítě uvedené na webových stránkách jsou:

 • Facebook ("Like Me")

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie, 94304

Další informace naleznete v tématu https://de-de.facebook.com/policy.php

 

 • Instagram

Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké

Pro více informací navštivte https://help.instagram.com/155833707900388

 • V souvislosti se zpracováním vašich údajů můžete uplatnit následující práva:
 • Právo na přístup: Máte právo od nás vědět, zda a do jaké míry vaše údaje zpracováváme.

 Kontakt / Odpovědný:

Michaela Geisler | Zámecká stáj sweltering 361 - 6290 Schwendau

 • Vaše práva

V zásadě máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitky. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že vaše nároky na ochranu osobních údajů byly jakýmkoli způsobem porušeny, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku se jedná o úřad pro ochranu údajů.

 • Právo na odvolání: Podle vašeho názoru je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s rakouským nebo evropským zákonem o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás, abyste objasnili případné dotazy. Samozřejmě máte právo podat stížnost rakouskému orgánu pro ochranu údajů nebo orgánu dozoru v rámci EU.
 1. Potvrzení totožnosti:

Za účelem ochrany vašich práv a soukromí jsme oprávněni v případě pochybností požadovat prokázání totožnosti.

 1. Uplatnění práv po splatnosti:

Pokud se domáhnete k jednomu z těchto práv zjevně neopodstatněným nebo zvláště často, jsme oprávněni požadovat příslušný poplatek za zpracování nebo odmítnout zpracování žádosti.

 1. Povinnost spolupráce:

V rámci závazků spolupráce jsme povinni předat údaje na požádání v souladu se zákonnými ustanoveními (e.B. BAO, Reporting Act, ZPO, StPO, ...).

 1. Doba trvání:

Tyto zásady ochrany osobních údajů budou platit od května 25, 2018 a nahradí stávající zásady ochrany osobních údajů.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Jak vám mohu pomoci?